خلاقانه 30%
طراح 80%
بازار یابی 50%
برنامه نویسی 90%

سبک پیش فرض

خلاقانه 30%
طراح 80%
بازار یابی 50%
برنامه نویسی 90%

سبک کلاسیک

  • یک
  • دو
  • یک
  • دو