کارخانه

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه : کیلومتر 20 جاده تبریز صوفیان – شهرک سرمایه گذاری خارجی
خیابان آسیا – سالن شماره 2

تماس :  04132466319

آدرس دفتر مرکزی : ولیعصر – فلکه همافر – میدان اطلس – مرکزخرید اطلس
بخش اداری – طبقه 7 – واحد 9

تماس :  15 — 04133249611

ایمیل :  info@ imenafroz.com